Breaking News

အာစရိယပူဇော်ပွဲနှင့် ပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲအခမ်းအနား

အာစရိယပူဇော်ပွဲနှင့် ပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲအခမ်းအနား(၂၀.၁.၂၀၂၀) ကျောင်းအုပ်ကြီးမှ အမှာစကားပြောကြားခြင်း ကျောင်းအုပ်ကြီးမှ ဆုချီးမြှင့်ခြင်း ဆရာ၊ဆရာမများနှင့် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီးမှ ဆုချီးမြှင့်ခြင်း ဆရာ၊ဆရာမများမှ ဆုချီးမြှင့်ခြင်း ဆရာ၊ဆရာမများမှ ဆုချီးမြှင့်ခြင်း ဆရာ၊ဆရာမများမှ ဆုချီးမြှင့်ခြင်း ဆရာ၊ဆရာမများမှ ဆုချီးမြှင့်ခြင်း ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများမှ ပူဇော်ကန်တော့ခြင်း