Breaking News

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မုံရွာ) ပထမနှစ် နှင့် ဒုတိယနှစ် နှစ်ဝက်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခြင်း

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မုံရွာ) တွင် ပထမနှစ်နှင့် ဒုတိယနှစ် နှစ်ဝက်စာမေးပွဲ ကို ၁၀.၁၀.၂၀၂၃ ရက်နေ့ မှ ၁၉.၁၀.၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ ဖြေဆိုခဲ့ပါသည်။